Modulové domy

Modul D86

V termínu 2017/10 jsme předali tento menší rodinný modulový dům typu D86 objednateli k dokončení různých prací a mat. tzv. svépomocí.

Cena neobsahovala: podlahovou krytinu, sanitární vybavení, dlažbu a obklady, interiérové dveře a zárubně, kuchuňskou linku, střešní krytinu včetně svodů, hromosvod, výchozí el. revize domu a hromosvodu, ... objednatel provede dokončení na své vlastní náklady.

Popis

  • Cena bez DPH: 779.000,- Cena s DPH 15%: 895.850,-
  • Cena s DPH 21%: 942.590,-