Modulové domy

Modulový dům D106e

Nabízíme Vám výrobu a dodání nového nízkoenergetického modulového-rodinného domu typu D106e s projektovou dokumentace (bez zakresleni do Vašeho pozemku) odpovídající níže uvedené specifikaci a fotografiím. 

Modulový dům typ D106e

- cel. vnější roz. u objednatele: 10,3 x 6,1 x 4,6 m (délka x šířka x výška),
- vnější stavební roz. modulu 1 ca: 10,0 x 3,0 x 3,3 m,
- vnější stavební roz. modulu 2 ca: 10,0 x 3,0 x 3,3 m,
- vnitřní světlá výška: 2,5 m,
- vnitřní užitná plocha ca: 54,0 m².

Rodinný dům_modul neobsahuje:

 • PD doplněnou o inženýrskou činnost (doporučujeme oslovit místní firmu či živnostníka), situační nákres domu a inženýrské sítě, usazení objektu do terénu a zajištění potřebných inženýrských sítí včetně příjezdu na pozemek, právní úkony vzhledem k souhlasům okolních pozemků, zajištění veškerých nutných vyjádření dotčených správců sítí a správních orgánů, podání PD na stavební úřad, poplatky a zajištění pravomocného stavebního povolení.
 • situační nákres v PD zahrnující osazení objektu do terénu a zajištění potřebných inženýrských sítí včetně příjezdu na Váš pozemek (doporučujeme oslovit místní firmu či živnostníka).
 • základy (betonové příčné pásy šířky 30 cm a po délce betonové patky ca 40x40 cm).
 • výškopisné a polohopisné zaměření pozemku.
 • geologický, hydrologický a radonový průzkum.
 • právní úkony vzhledem k souhlasům okolních pozemků.
 • osvětlovací tělesa.
 • venkovní osvětlení a tělesa, zásuvky, vypínače, přípojku vody pro zahradní hadici.
 • hlavní vodovodní přípojku uvnitř modulového domu.
 • hlavní přípojku elektrického napětí (přívodní kabel) si objednatel do domu zajišťuje na své náklady. 
 • kuchyňskou linku.
 • přípravu místa pro krbové kamna u modulových domů typu S83, S84 a S104.
 • autojeřabnické práce v místě předání-vykládky (minimálně 40t jeřáb pro vyložení a umístění modulu nebo modulů na pásy a patky).
 • technickou připravenost pozemku např. betonové patky a pásy, přípojky el., vody, odpadu, svodů pro dešťovou vodu, maximumální manipulační prostor pro kamión s návěsem nebo soupravou a autojeřáb.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, můžete si na prodej@mobilnidomy-az.cz vyžádat odpovídající cenovou nabídku s půdorysem a přílohami.

Popis

 • Cena bez DPH: 1.164.000,- Cena s DPH 15%: 1.338.600,-
 • Cena s DPH 21%: 1.408.440,-