Rodinné domy | Modulové domy

Rodinné domy

Zabýváme se zakázkovou výrobou nových a nízkoenergetických  modulových domů do užitné plochy ca 79 m2 dle projektové dokumetace jako u standardních rodinných domů. Váš stavební pozemek včetně příjezdových cest musí umožnit dostatečný průjezd a manipulační prostor pro nakládní vozidlo s nadměrným nákladem šířky ca 4 m a výšky ca 4,3 m. Objednatel standardně zajišťuje na své náklady veškerou stavební připravenost svého pozemku a betonových základů (pásy a patky) na základě nákresu od zhotovitele. Skoro hotový rodinný dům je pomocí autojeřábu s minimální nosností 35 tun vyložen, napojen na odpad, elektrickou a vodovodní přípojku, ustaven na betonové patky a pasy. Vážní zájemci mohou po odsouhlasení cenové nabídky objednatelem zvoleného typu modulového domu využít naší osobní prohlídku místa vykládky-umístění rodinného domu.