Typy domů | Modulové domy

Typy domů

Typ modulu Vnější rozměr Užitné m2 Dispozice Dispozice Cena bez DPH Cena s DPH 15% Cena s DPH 21% Půdorys ke stažení
S83 8,0x3,0x3,9 18,9 2+KK 680.000,- 0 822.000,-
S84 8,0x4,0x4,1 26,5 1+KK 791.000,- 909.650,- 957.000,-
S104 10,0x4,0x4,1 33,3 2+KK 919.000,- 1.056.850,- 1.111.000,-
D86 8,0x6,0x4,5 40,4 2+KK 994.000,- 1.143.100,- 1.202.000,-
D88 8,0x8,0x4,8 54,5 3+KK 1.299.000,- 1.493.850,- 1.571.000,-
D106 10,0x6,0x4,5 51,2 2+1 1.190.000,- 1.368.500,- 1.440.000,-
D108 10,0x8,0x4,8 68,6 3+1 1.500.000,- 1.725.000,- 1.815.000,-
L8444 S84+4,0x4,0 39,8 2+KK 1.077.000,- 1.238.550,- 1.303.000,-
L8484 2xS84 53,0 2+1 1.329.000,- 1.528.350,- 1.608.000,-
L10444 S104+4,0x4,0 46,0 2+KK 1.228.000,- 1.412.200,- 1.485.000,-
L10484 S104+S84 59,9 3+KK 1.561.000,- 1.795.150,- 1.888.000,-
L104104 2xS104 66,7 4+KK 1.733.000,- 1.992.950,- 2.096.000,-
U3x84 3xS84 79,5 4+KK 1.999.000,- 2.298.850,- 2.418.000,-
Modulové domy Extra

Typ modulu Vnější rozměr Užitné m2 Dispozice Dispozice Cena bez DPH Cena s DPH 15% Cena s DPH 21% Půdorys ke stažení
D106e1 10,3x6,2x4,7 54,0 3+KK 1.164.000,- 1.338.600,- 1.408.440,-
S64e1 6,25x4,0x3,8 20,7 1+KK 671.000,- 811.910,-


Rámcové ceny obsahují:

 • sazbu DPH dle platných daňových zákonů v den uskutečnění zdanitelného plnění.
 • cenu modulového domu (dodáváme od spodní hrany domu nahoru) s možností odečtu DPH.
 • cenu nadrozměrné dopravy z Rožnova p. Rad. (okr. Zlín) včetně nakládky autojeřábem a dokončovací práce v místě předání (střecha, fasáda, ...) po ČR.
 • projektovou dokumentaci (dále jen PD) ve 4 vyhotoveních dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu s níže uvedenou dokumentací, technickou zprávu stavby obsahující architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční část, požární bezpečnost a základy celkového konstrukčního řešení stavby, technickou zprávu elektroinstalace a zdravotechniky, dokumentaci k sloučenému územnímu souhlasu a ohlášení stavby, požárně bezpečnostní řešení pro územní souhlas a ohlášení stavby, průkaz energetické náročnosti budovy.
 • ustavení domu na Vámi připravené betonové patky a pásy (dle našeho nákresu).
 • kompletní motáž sedlové střechy (vazby, krovů, střešní krytiny, okapového systému a hromosvodu v místě předání).
 • konečné dokončení silikonové omítky-fasády v místě předání.
 • kompletní rozvody vody a odpadu včetně spodních výstupních přípojek.
 • elektroinstalaci včetně rozvodů, rozvodové skříně bez hlavního elektrického kabelu.
 • standardní sanitární zařízení-vybavení koupelny např. el. akumulační ohřívač vody, sprchový kout, umyvadlo, WC.
 • plastové okna a hlavni dveře s dvojitými či trojitými izolačními skly značky Kommeriling od firmy STYLO Jaroslav Marek včetně veškerého příslušenství.
 • interiérové dveře s kováním a zárubně ve standardním provedení.
 • standardní obklady do výšky 2 metrů a dlažbu v sanitární místnosti.
 • elektrické přímotopy nebo jiné vytápění dle dohody.
 • podlahovou krytinu ve standardním provedení a cenách, lepší krytina za příplatek.

Rámcové ceny neobsahují: 

 • PD doplněnou o inženýrskou činnost (doporučujeme oslovit místní firmu či živnostníka), situační nákres domu a inženýrské sítě, usazení objektu do terénu a zajištění potřebných inženýrských sítí včetně příjezdu na pozemek, právní úkony vzhledem k souhlasům okolních pozemků, zajištění veškerých nutných vyjádření dotčených správců sítí a správních orgánů, podání PD na stavební úřad, poplatky a zajištění pravomocného stavebního povolení.
 • situační nákres v PD zahrnující osazení objektu do terénu a zajištění potřebných inženýrských sítí včetně příjezdu na Váš pozemek (doporučujeme oslovit místní firmu či živnostníka).
 • základy (betonové příčné pásy šířky 30 cm a po délce betonové patky ca 40x40 cm).
 • výškopisné a polohopisné zaměření pozemku.
 • geologický, hydrologický a radonový průzkum.
 • právní úkony vzhledem k souhlasům okolních pozemků.
 • osvětlovací tělesa.
 • venkovní osvětlení a tělesa, zásuvky, vypínače, přípojku vody pro zahradní hadici.
 • hlavní vodovodní přípojku v interiérové SDK příčce modulového domu.
 • hlavní přípojku elektrického napětí (přívodní kabel) si objednatel do domu zajišťuje na své náklady. 
 • kuchyňskou linku.
 • přípravu místa pro krbové kamna u modulových domů typu S83, S84 a S104.
 • autojeřabnické práce v místě předání-vykládky (minimálně 35t jeřáb a výše).
 • technickou připravenost pozemku např. betonové patky a pásy, přípojky el., vody, odpadu, svodů pro dešťovou vodu, maximumální manipulační prostor pro kamión-kamióny a autojeřáb.

Dodací lhůta projektové dokumetace: 

 • do 9 týdnů od potvrzení konečné cenové nabídky včetně příloh, podpisu smlouvy o dílo a dodržení platebních podmínek.

Dodací lhůta modulového domu: 

 • 10-20 týdnů od popisu smlouvy o dílo včetně splnění platebních podmínek, kterému předchází kompletní odsouhlasení popisu, specifikace včetně příloh uvedené v cenové nabídce podložené odpovídajícím půdorysem a dodržení tech. přípravenosti místa předání rodinného domu tzv. "na klíč od hrany baráku nahoru“.

Záruční lhůta:

 • 24 měsíců od podepsání předávacího protokolu a záruční doby nákupních dílů. 

Platební podmínky:

 • záloha č. 1 ve výši 60 % po podpisu smlouvy o dílo z cel. ceny,
 • záloha č. 2 ve výši 30 % před termínem dovozu,
 • doplatek do celkové částky ve výši 10 % po předání do uživání.